R e f e r e n z e n

E i s s a l o n s und C a f è - K o n d i t o r e i e n

 

Cafè-Eissalon "S t ö h r", St. Stefan/Rosental

Cafè-Eissalon "L o h r", Graz-Seiersberg

Cafè-Konditorei "L o h r", Graz-Seiersberg

Cafè-Konditorei "R o s e n b e r g e r", Gleisdorf

Cafè-Konditorei-Bäckerei "G a a r", Gratkorn

Cafè-Konditorei "Ku n d l a t s c h", Gleinstätten

Cafè "A 1 - T a n k s t e l l e", Graz, Thondorf

Cafè "A 1 -T a n k s t e l l e", Deutschlandsberg

Cafè "A 1 -T a n k s t e l l e", Wildalpen

Cafè "A 1 -T a n k s t e l l e", Mariatrost

Cafè "A 1 -T a n k s t e l l e", Fohnsdorf

Cafè "A 1 -T a n k s t e l l e", Knittelfeld

Cafè "A 1 -T a n k s t e l l e", Citypark

Cafè "O M V -T a n k s t e l l e", Leibnitz-Gralla

Cafè-Pup "Akadem. Sängerschaft Gothia zu Graz", Graz, Leonhardstraße

Cafè-Konditorei "H a u k", Thal b. Graz

Cafè-Konditorei "P f i s t e r" , Feldbach

Cafè-Konditorei "B i n d e r", Graz, Dietrichsteinplatz

Cafè-Konditorei "G ö n t e r", Graz, Keplerstraße

Cafè "I l i r i d a", Graz, Mariengasse

Cafè "P i s t r o", Graz, Kadettengasse

Cafè Pail "W i n n i s B i s t r o", Graz, Petersgasse

Cafè "O s k a r" , Graz-Andritz

Cafè "K r a i n e r" , Wies

Cafè Lichtenecker "C o p i e r - C a f e", Graz, Brockmanngasse

Cafè "A z z u r o", ECO-Park, Graz

Cafè Annawitt "K a i n a ch s t ü b e r l", Wildon

Cafè "S t . L e o n h a r d", Graz, Riesstraße

Cafè "E a s t s i d e", Graz, Monscheingasse

Cafè "K r e n n", Graz, Schörgelgasse

Cafè "W o l f z e t t l", Graz, Heinrichstraße

Cafè "G r a b n e r", Graz, Hackhergasse

Cafè "S c h ö n a u t r e f f ", Graz, Schönaugasse

Cafè "s` K e r n d l", Köflach

Cafè "V i d e o p a r a d i e s", Graz, Heinrichstraße

Cafè "K e n i a", Graz, Alte Poststraße

Cafè "N o n S t o p", Graz, Hauptbahnhof

Cafè "W a l d h o f", Lieboch

Kaufhaus "B r ü h l", Bartheke

 

       

© Copyright 2001 by Tischlerei Maier